Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Công an cấp huyện
2 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe Công an cấp huyện
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
5 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
6 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
7 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
8 Cấp phù hiệu xe hoạt động trong khu kinh tế đặc biệt Phòng Cảnh sát giao thông
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
10 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
12 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
13 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
14 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát giao thông
15 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
16 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
18 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
19 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
20 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.
của 2