Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
9 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
10 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
11 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát giao thông
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an cấp xã
13 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
15 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
16 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
17 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
18 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Công an cấp xã
19 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Công an cấp huyện
20 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe Công an cấp huyện
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2