Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) others
2 Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) others
3 Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân (thực hiện tại cấp xã) others
4 Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã) others
5 Cấp lại giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp huyện) others
6 Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp huyện) others
7 Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp huyện) others
8 Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (thực hiện tại cấp huyện) others
9 Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi (cấp huyện) others
10 Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước (cấp huyện) others
11 Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước (cấp huyện) others
12 Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (cấp huyện) others
13 Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện) others
14 Cấp lại giấy chứng nhận căn cước (cấp tỉnh) others
15 Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước (cấp tỉnh) others
16 Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi (thực hiện tại cấp tỉnh) others
17 Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước (cấp tỉnh) others
18 Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước (cấp tỉnh) others
19 Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc về AND vào Cơ sở dữ liệu về căn cước (cấp tỉnh) others
20 Khai báo thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (cấp tỉnh) others
Hiển thị 1 - 20 of 226 kết quả.
của 12