Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp xã) Công an cấp xã
2 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp huyện
11 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an cấp huyện
12 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Công an cấp huyện
13 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
14 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
15 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
16 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
17 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
18 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
19 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát giao thông
20 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an cấp xã
Hiển thị 1 - 20 of 186 kết quả.
của 10