Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
2 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
3 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
4 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
6 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
7 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát giao thông
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an cấp xã
9 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
11 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
12 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
13 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
14 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Công an cấp xã
15 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp phường
16 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Công an cấp phường
17 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Công an cấp huyện
18 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Công an cấp huyện
19 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
20 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Công an cấp huyện
Hiển thị 1 - 20 of 174 kết quả.
của 9