Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp xã
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp xã) Công an cấp xã
2 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an cấp xã
3 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
5 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
6 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
7 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
8 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Công an cấp xã
9 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
10 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
11 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
12 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
15 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
16 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
17 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
18 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
19 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
20 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2