Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp phù hiệu xe hoạt động trong khu kinh tế đặc biệt Phòng Cảnh sát giao thông
2 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
3 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
5 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
6 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
7 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát giao thông
8 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Phòng Cảnh sát giao thông
9 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Phòng Cảnh sát giao thông
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
11 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
13 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
14 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
15 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
Hiển thị 15 kết quả
của 1