Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
2 Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
3 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp xã
4 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
11 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
12 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
14 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
15 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
16 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
17 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
18 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
19 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
20 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2