Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
2 Đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
3 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
4 Đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
5 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
6 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 6 kết quả
của 1