Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
2 Đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
3 Đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
4 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
5 Đăng ký mẫu con dấu mới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 5 kết quả
của 1