Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp phường
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Công an cấp phường
3 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Công an cấp huyện
4 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Công an cấp huyện
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Công an cấp huyện
7 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe Công an cấp huyện
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
9 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
10 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
11 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
12 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
13 Cấp phù hiệu xe hoạt động trong khu kinh tế đặc biệt Phòng Cảnh sát giao thông
14 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
15 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
16 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
17 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
18 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
19 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát giao thông
20 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 1 - 20 of 177 kết quả.
của 9