Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về ANTT
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an cấp huyện
3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an cấp huyện
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
9 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
10 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 10 kết quả
của 1