Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Tách hộ Công an cấp xã
2 Xóa đăng ký tạm trú (Cấp xã) Công an cấp xã
3 Xác nhận thông tin về cư trú Công an cấp xã
4 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã
5 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã
6 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
7 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
8 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
9 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
10 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
12 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
13 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
14 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
15 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
17 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
18 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
19 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
20 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2