Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Tách sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
12 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
13 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
16 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 17 kết quả
của 1