Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
12 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
16 Tách sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
17 Đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
18 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
20 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2