Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp huyện
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam thực hiện tại cấp huyện Công an cấp huyện
2 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an cấp huyện
3 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Công an cấp huyện
4 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Công an cấp huyện
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Công an cấp huyện
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Công an cấp huyện
7 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe Công an cấp huyện
8 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
9 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
10 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
11 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
12 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
13 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
14 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
16 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
17 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
Hiển thị 17 kết quả
của 1