Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý xuất, nhập cảnh
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp xã) Công an cấp xã
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Công an cấp huyện
3 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
4 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
5 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
6 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
7 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
8 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
9 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
10 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
11 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
12 Cấp hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Hiển thị 12 kết quả
của 1