Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 357/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/02/2021
2 3062/QĐ-BTP Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước 11/12/2019
3 08/2019/TT-BTP Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 10/12/2019
4 09/2019/TT-BTP Quy định biện pháp hỗ trợ; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. 10/12/2019
5 162/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 30/11/2018
6 68/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018
7 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 20/06/2017
8 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng 08/04/2016
9 92/2015/NĐ-CP Nghị định về an ninh hàng không 13/10/2015
10 61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 21/11/2014
11 66/2006/QH11 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 29/06/2006
Hiển thị 11 kết quả
của 1