Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Huyện
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam thực hiện tại cấp huyện Công an cấp huyện
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
12 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
13 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
15 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
17 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an cấp huyện
18 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Công an cấp huyện
19 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Công an cấp huyện
20 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Công an cấp huyện
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2