Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp xã, phường, thị trấn
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp xã) Công an cấp xã
2 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an cấp xã
3 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
5 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
6 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
7 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
8 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Công an cấp xã
9 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp phường
10 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Công an cấp phường
11 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp phường
12 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
13 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
14 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
15 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
16 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
17 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
18 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
19 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
20 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2