Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp xã, phường, thị trấn
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp phường
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Công an cấp phường
3 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp phường
4 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
5 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
6 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
7 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
8 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
9 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
10 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
12 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
13 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
14 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
15 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
17 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
18 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
19 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
20 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
Hiển thị 1 - 20 of 22 kết quả.
của 2