Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
3 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
5 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
6 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
7 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
8 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
9 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
10 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
11 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
12 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
14 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
16 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
17 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
18 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
20 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 1 - 20 of 26 kết quả.
của 2