Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 mật độ giao thông sẽ tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) rất lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu...
Từ ngày 15/1/2024, Thông tư số 68/2023/TT-BCA quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến...
Tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân, đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với công dân tham gia...
  Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ Nghị định số 42/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an...
Nghị quyết quy định số lượng, mực phụ cấp và chi hỗ trợ thôi việc đối  với Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh BR-VT, nội dung theo file như...
  Thực hiện Quyết định số 6968/QĐ-BCA, ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền...
 Thực hiện Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06, ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền...
 Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ngày...
Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết...
DỰ THẢO LUẬT CĂN CƯỚC Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./. /documents/10180/0/L3.docx /documents/10180/0/L4.docx   BBT
Dự thảo  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./. /documents/10180/0/L1.doc /documents/10180/0/L2.docx ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 2992...
Thực hiện Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Kế hoạch  triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm...
Hiển thị 1 - 15 of 32 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Danh mục Danh mục