Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

  Thực hiện Quyết định số 6968/QĐ-BCA, ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền...
 Thực hiện Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06, ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền...
 Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ngày...
Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết...
DỰ THẢO LUẬT CĂN CƯỚC Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./. /documents/10180/0/L3.docx /documents/10180/0/L4.docx   BBT
Dự thảo  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./. /documents/10180/0/L1.doc /documents/10180/0/L2.docx ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 2992...
Thực hiện Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Kế hoạch  triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm...
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị định số 93/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công...
Không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu trong giải quyết TTHC là chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT tại văn bản số 13470 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của "Đề án phát...
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022. Nghị định này quy...
Quyết định số 4928 ngày 01/7/2022 của Bộ Công an công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính...
Hiển thị 1 - 15 of 26 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Danh mục Danh mục