Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các biện pháp đảm bảo công tác PCCC&CNCH năm 2021

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong mùa khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Công văn số 7868/UBND-VP ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, trong đó tập trung kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kho tàng, các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và đề ra biện pháp, giải pháp để khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập trong công tác PCCC&CNCH nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ, mất an toàn về PCCC. Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về PCCC; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các Sở, ban, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư...; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình "cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy"; "cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy". Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH và phê phán những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC&CNCH.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các sự kiện lễ, hội của tỉnh năm 2021.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo nhận và xử lý nhanh tin báo cháy; đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế cháy lớn xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kế hoạch triển khai thực hiện mệnh lệnh phát động mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán.

2. Sở Công thương

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kho tàng, chợ, các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn PCCC đối với hàng hóa có nguy cơ về cháy, nổ; các biện pháp phòng chống sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu. Xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động như: sản xuất, tồn chứa, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; trong quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; trong sản xuất, kinh doanh, tàng trữ pháo nổ và sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

3. Sở Xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; phối họp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

- Chỉ đạo đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng, hướng dẫn công tác PCCC và thực tập phương án chữa cháy rừng đối với các địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng; chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2021, nhất là các phương án, kế hoạch có huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng và nhân dân sống ven rừng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video clip,...) trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục riêng, định kỳ tuyên truyền công tác PCCC&CNCH; tăng thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

- Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

7. Sở Tài chính

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức của tỉnh theo dự toán đăng ký hàng năm.

- Thẩm định, bố trí kinh phí và phối hợp với Công an tỉnh thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác PCCC&CNCH năm 2021.

8. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định về PCCC&CNCH, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video clip,...) trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH.

9. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Tăng cường công tác hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp Giấy phép xây dựng.

- Phối hợp với Công an tỉnh phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, sản xuất trong các khu công nghiệp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

- Thành lập, cùng cố các đội PCCC chuyên ngành, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC&CNCH, đảm bảo hoạt động có hiệu quả; dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác PCCC&CNCH trong các khu công nghiệp.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền, địa bàn quản lý; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động và bảo đảm phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng theo đúng quy định của pháp luật, xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại chỗ.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp di dời các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư để hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét đến quy hoạch hạ tầng PCCC, đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Bố trí kinh phí cho công tác PCCC&CNCH tại địa phương. Phối họp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng năm 2021.

11. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, chủ động khắc phục các thiếu sót về PCCC&CNCH tại cơ sở mình quản lý. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đủ mạnh, làm nòng cốt cho việc thực hiện công tác PCCC ở cơ sở; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm "bốn tại chỗ"; bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng măc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn./.

(Nguồn: Công văn 12595/UBND-VP)

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 843154
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 2102
Hôm qua: 2030
Tuần này: 8495
Tuần trước: 14445
Tháng này: 50534
Tháng trước: 70708

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác