THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TP. VŨNG TÀU

             Chiều ngày 19/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; sơ kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

                Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh BR-VT; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo138 tỉnh BR-VT. Dư Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các đơn vị quân sự, biên phòng, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo 138, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự của 17 phường, xã; đại diện Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo 138 Thành phố.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban chỉ đạo 138 Thành phố; kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP năm 2023; kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 của Bộ Công an và chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đơn vị tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp theo Nghị định số 03; từ đó kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024.

Ảnh: Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an Thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 138 Thành phố đã giải đáp một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp cũng như triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 Thành phố để phát huy hơn nữa các kết quả đạt được và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Năm 2023, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp theo Nghị định số 03 đã được cả hệ thống chính trị thành phố Vũng Tàu rất quan tâm. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thể hiện rõ nét, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Tỉnh và UBND Tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tháng cao điểm phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Công an thành phố với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo 138 Thành phố xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ban, ngành, đoàn thể đã tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch liên tịch... phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, quản lý giáo dục con em tại gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao cảnh giác, không phạm tội và tệ nạn xã hội... Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm đi vào chiều sâu, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; đặc biệt, trong năm, Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng thí điểm "Công an Phường 1 điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị". Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng Công an, quân sự thành phố đã triển khai kịp thời, đồng bộ thực hiện các chương trình, kế hoạch quan trọng về bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự các dịp Lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Ảnh: Đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh BR-VT ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp theo Nghị định số 03  mà các lực lượng đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, để phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an huyện cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về các mặt công tác, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi, trọng tâm là thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường tham mưu Thành ủy, ủy ban hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự ngày càng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và địa phương vẫn còn nhiều thách thức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, những phát sinh liên quan đến tôn giáo, dân tộc; nguy cơ từ  an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh tiền tệ, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự tại địa phương... Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp... đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đòi hỏi các lực lượng với Công an thành phố đóng vai trò nòng cốt phải không ngừng phấn đấu, nổ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác trọng năm năm 2024, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn để tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2024.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 Thành phố tiếp thu tất cả những chỉ đạo của cấp trên, giao Công an thành phố với vai trò là đơn vị thường trực nghiên cứu, tham mưu Thành ủy, Ủy ban thành phố thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, đứng trước những khó khăn, thách thức trong nước cũng như thế giới, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể Nhân dân; thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt lần thứ 3 nhận danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN". Công tác đảm bảo an ninh, trật tự luôn nhận được quan tâm của Ban chỉ đạo 138 các cấp chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có trọng tâm, hiệu quả, góp phần kiến tạo nên những thành tựu đáng ghi nhận trên. Đứng trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, để phát huy hơn nữa những kết quả nổi bật trên, đồng chí tin tưởng và mong muốn các đơn vị, Ban chỉ đạo 138 các cấp trong năm 2023, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 cấp trên về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phát huy trí tuệ, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu nhanh, bền vững, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, là trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh; phấn đấu phát triển thành trung tâm du lịch chất lượng cao mang tầm quốc tế.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho 41 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp theo Nghị định số 03./.

Ảnh: Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Quốc Phong

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

11 02
CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LÀM TỐT CÔNG...

Thực hiện Kế hoạch...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12501126
Số người đang truy cập: 22
Hôm nay: 3426
Hôm qua: 18005
Tuần này: 3426
Tuần trước: 173712
Tháng này: 630985
Tháng trước: 518095

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác