THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA SƠ TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI VÀO CAND NĂM 2024

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh năm 2024 của Bộ Công an, Công an tỉnh thông báo một số nội dung công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới vào Công an nhân dân năm 2024 như sau:

          1. Phương thức tuyển sinh

          -  Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả trung học phổ thông, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn  

          2.1 Về đối tượng

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

- Học sinh Trường Văn hóa CAND;

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

2.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ";

 - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh trường Văn hóa CAND trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).

- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ);

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa CAND từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này)

- Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

- Học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT và tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

- Tiêu chuẩn chính trị: Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND.

- Tiêu chuẩn sức khỏe: Đủ súc khỏe tuyenr sinh tuyển mới vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển: chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

+ Công dân thường trú tại địa phương: chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, riêng trường hợp Đối tượng 01 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt)

- Có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy lô-gic và những phẩm chất khác theo yêu cầu lực lượng CAND (nếu có).

2.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

2.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

- Đối tượng: áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong năm 2024. Giải thưởng theo quy định của Bộ GD&ĐT và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

 - Về giải đoạt được:

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường T01, T02, T04, T05.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào T03.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của B06.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT môn tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06.

+ Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT được xét tuyển thẳng vào T06, T07 ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng của T01, ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) của T01.

2.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/04/2024, chứng chỉ  do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06 chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương trước ngày 30/5/2024. Hoàn thành và nộp kết quả tại các trường CAND trước ngày Hội đồng tuyển sinh xét tuyển Phương thức 2.

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

2.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

- Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển.

- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

2.4. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

- Cấu trúc bài thi, gồm 02 phần: phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn).

- Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút.

- Hình thức thi: thi viết

- Mã bài thi: thí sinh chọn 01 trong 02 mã bài thi để dự thi, gồm:

+ CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán

+ CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn

3. Sơ tuyển:

3.1. Địa điểm đăng ký sơ tuyển

- Công dân thường trú tại địa phương, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi thường trú;

- Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

          3.2. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký (không nhờ đăng ký hộ) tại Công an cấp huyện mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký dự tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, nơi thường trú... chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

- Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các huyện, thĩ xã, thành phố thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

3.3. Nội dung sơ tuyển

- Kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng CAND;

- Kiểm tra khả năng vận động: Thí sinh được lựa chọn 02 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm chạy 100m, chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn.

- Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển, trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Lệ phí chụp ảnh do Công an các đơn vị địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

3.4. Thời gian nhận đăng ký sơ tuyển

     Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 12/4/2024, thí sinh tự liên hệ bản thân nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND thì trực tiếp liên hệ với cán bộ tuyển sinh của Công an huyện, thị xã, thành phố nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký dự sơ tuyển.

     Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn chính thức về công tác tuyển sinh vào CAND năm 2024, Công an tỉnh hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thông báo, triển khai đến các thí sinh đăng ký dự tuyển.

Phòng Tổ chức cán bộ


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13950167
Số người đang truy cập: 46
Hôm nay: 12739
Hôm qua: 28176
Tuần này: 99318
Tuần trước: 218465
Tháng này: 748924
Tháng trước: 565030

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác