Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai triển khai mô hình “Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình" trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-CAT-PV05 ngày 12/5/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình". Ngày 19/10/2021, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã triển khai triển khai và tập huấn mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình" tại Công an huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình ảnh: Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ triển khai tập huấn mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình".

Mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình" đã được triển khai thực hiện từ tháng 05/2021 đã tạm hoãn một thời gian do diễn biển tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh đang diễn biên phức tạp nên tạm dừng triển khai mô hình để tăng cường một số hoạt động  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình" theo kế hoạch đã đề ra. Công an tỉnh đã thành lập đoàn công tác để tổ chức triển khai và hướng dẫn mô hình trên địa bản tỉnh. Với số lượng người sử dụng các thiết bị thông minh có kết nối Internet phổ biến như hiện nay thì việc triển khai và hướng dẫn mô hình "Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình" trên địa bản tỉnh BR-VT là một việc cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thông qua các trang mạng xã hội, người dân được tiếp cận nhanh các thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từ đó chủ động phòng ngừa và phối hợp lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mặt khác, thông qua trao đổi tương tác với người dân, lực lượng Công an đã chủ động nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với nhiều nội dung, hình thức phong phú, cách sử dụng và thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ thu hút đông đảo người dân tham gia. Mô hình này đã gợi mở cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hữu ích và nhất là đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh BR-VT.

 

BBT Phòng xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ.