PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC GÓP PHẦN CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN.

Chiều ngày 05/04/2024, tại Hội trường UBND Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo 138 Phường Rạch Dừa đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác "Chuyển hóa địa bàn năm 2024"; xây dựng "Công an phường Rạch Dừa kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" và ra mắt mô hình "Phường Rạch Dừa nói không với tệ nạn ma tuý".

 

Hình ảnh Hội nghị tại Phường Rạch Dừa

 

Xác định việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm, ngay từ đầu triển khai, lực lượng Công an Phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 Phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội nghị đã triển khai, phổ biến kế hoạch chuyển hóa địa bàn và các nội dung trọng tâm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường đến đông đảo quần chúng Nhân. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 Phường tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị địa phương và toàn thể quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2024.


Danh mục Danh mục