PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

QUAN TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
Ngày 8-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án hình sự và quản lý tạm giam, tạm giữ Quý I 2024. Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Trong quý I, các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam. Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng nhằm huy động sự tham gia của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác này. Cán bộ chiến sĩ bảo vệ và Quản giáo luôn đảm bảo an toàn công tác tuần tra, kiểm soát buồng giam, khu giam. Tính đến ngày 15/3/2024, tổng số can phạm nhân đang giam giữ, cải tạo là gần 1,7 ngàn đối tượng.
Trong công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng, đã tổ chức họp Hội đồng xét, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 43 phạm nhân, làm thủ tục đề nghị Bộ Công an đưa 392 phạm nhân đi chấp hành án tại Trại giam Bộ Công an và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, đồng thời quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, quản lý, hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trong tái hoà nhập cộng đồng. Đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các phiên toà xét xử, cưỡng chế dân sự và an toàn kho vật chứng.
Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả của Cơ quan thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tham mưu khắc phục các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ các khu giam giữ; đảm bảo chế độ chính sách với phạm nhân. Xây dựng kế hoạch tổ chức phương án thực tập bảo vệ vũ trang trại tạm giam. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án để nâng cao trách nhiệm và huy động sự tham gia của các cơ quan, ban ngành vào công tác này.
Huy Na

Danh mục Danh mục