PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Cập nhật thông tin tài liệu tuyên truyền 7 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo năm 2024


Bộ Công an tổ chức tuyền truyền đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội XV năm 2024. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị cập nhật, hoàn thiện tài liệu tuyên truyền về 02 dự án Luật: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo tiến độ đề ra, Công an tỉnh đăng tải tài liệu tuyên truyền về 02 dự án Luật trên do Bộ Công an soạn thảo.

(có tài liệu tuyên truyền đính kèm).

BBT


Danh mục Danh mục