PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, hơn 200 CBCS Công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi chuyên đề QLHC về TTXH đã được quán triệt các nội dung của Nghị định số 56 của Chính phủ và một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên lĩnh vực này. Thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 56 của Chính phủ sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo; nâng cao ý thức cho các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bá Hải


Danh mục Danh mục