Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Công an tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong không khí tích cực cùng cả nước thi đua đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII và Đại hội đại đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 27/5/2020 đến ngày 29/5/2020 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đã thành công tốt đẹp. Để cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nuớc ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/10/2021, tại hội trường Uỷ ban tỉnh BRVT, Ban Tuyên giáo tỉnh đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021- tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến với các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân trên cả nước và bạn bè Quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Hội thi được Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh BRVT tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Uỷ viên  Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ tỉnh BRVT đồng thời là Trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi có 23 thí sinh đến từ 14 Đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời góp phần nâng cao vai trò, tầm quan trọng của việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng các cấp với toàn thể quần chúng nhân dân.

Hình ảnh: Quý vị đại biểu tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Được sự phân công, phiều động của BGĐ Công an tỉnh tham gia cuộc thi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia hội thi với 03 đồng chí gồm: Đồng chí Trung tá Nguyễn Tuấn Thành - Phó trưởng phòng PX03 (Trưởng đoàn), đồng chí Đại uý Mai Bá Thi - CB phòng CSGT và Đại uý Nguyễn Thành Trung - CB Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh BRVT (báo cáo viên).

Trong thời gian vừa qua, do Công an tỉnh phải tăng cường, tập trung toàn lực lượng phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh nên thời gian đoàn tham gia hội thi báo cáo viên hoàn thành để cương và bài thi khá hạn chế (chỉ có 07 ngày), các đồng chí báo cáo viên đều được trưng dụng tham gia hội thi khi đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, đoàn CBCS Công an tỉnh tham gia hội thi đã hoàn thành công tác chuẩn bị và tham gia hội thi đầy đủ theo yêu cầu của Ban tổ chức hội thi đề ra.

Hình ảnh: Đoàn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Trung Tá Nguyễn Tuấn Thành làm trưởng đoàn.

Với chuyên đề tham gia hội thi:"NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH BR-VT LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ ÁP DỤNG NQ VÀO CÔNG TÁC GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT" đoàn tham gia hội thi của Công an tỉnh đã báo cáo đến các vị lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức hội thi và các thí sinh về sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII nhiệm kì 2020-2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 27/5/2020 đến ngày 29/5/2020 tại Hội trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển chung của tỉnh nhà với cả nước.

Việc thực hiện thành công nội dung Nghị quyết Đại hội đảng các cấp chính là mục đích hướng đến của toàn dân và toàn quân trên cả nước; Đại hội đảng các cấp kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta./.

 

BBT phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ