Gương người tốt việc tốt Gương người tốt việc tốt

PS NỖ LỰC LÀM CHUYỂN BIẾN MỘT ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc là một địa bàn đặc thù bởi giáp ranh với nhiều xã trong huyện và các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. Với chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về phụ trách xã, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, làm chuyển biến địa bàn, từ năm 2015, đồng chí Đào Duy Quỳnh, vốn là cán bộ đội XDPT và PTX về ANTT Công an huyện Xuyên Mộc, được điều động về xã Hòa Hiệp. 8 năm bám cơ sở, 8 năm nỗ lực vừa rèn luyện, học hỏi, vừa khẳng định vai trò, bản lĩnh của người trưởng công an xã, thiếu tá Đào Duy Quỳnh đã góp phần quan trọng trong công tác từng bước ổn định tình hình ANTT ở một địa bàn trọng điểm. (Ngô Huy)

 


Danh mục Danh mục