THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công an tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã
Thực hiện qui định của điều lệ cảnh sát khu vực và hướng dẫn của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về công tác kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2009. Ngày 12/8/2009 Ban chỉ đạo kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã về an ninh trật tự Công an tỉnh BR-VT đã họp để triển khai thực hiện kế hoạch số 193/KH-CAT(PC13) ngày 25/5/2009 của Công an tỉnh BR-VT, đồng thời góp ý, bổ sung, chỉnh sửa, hướng dẫn chấm điểm và thống nhất các nội dung thi kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2009 tại công an các huyện, thị xã và TP Vũng Tàu.
Vũ Huy Đĩnh

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

13 08
Sơ kết công tác Ban chỉ đạo phòng chống...
Ngày 31/7, Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Phóng sự Báo Công an nhân dân 70 năm ra...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 51015
Số người đang truy cập: 3

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác