THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Bổ sung một số nội dung về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

Căn cứ Thông báo số 60/TB-CAT-PX01 ngày 17/8/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về việc thông báo đăng ký dự tuyển tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND (gọi tắt là tuyển sinh đào tạo văn bằng 2); Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND năm 2022;

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bổ sung một số nội dung về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND như sau:

1. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo

- Ngành, chuyên ngành đào tạo

+ T01: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860105, Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

+ T04: Ký hiệu trường ANS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh.

+ T05: Ký hiệu trường CSS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

+ T06: Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

+ T07: Ký hiệu trường HCB. Mã ngành 7860107, Ngành Kỹ thuật CAND; Mã ngành 7860103, Ngành Trinh sát kỹ thuật; Mã ngành 7860116, Ngành Hậu cần CAND.

- Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Chỉ tiêu Phương thức 1

Trường

Mã ngành

Phương thức 1

Tổng

Nam

Nữ

T01

7860105

30

27

3

T04

7860100

56

50

6

T05

7860100

56

50

6

T06

7860113

52

47

5

T07

7860107

18

16

2

7860103

18

16

2

7860116

18

16

2

2.2. Chỉ tiêu Phương thức 2

Trường

Mã ngành

Phương thức 2

Tổng

Nam

Nữ

T01

7860105

70

63

7

T04

7860100

130

117

13

T05

7860100

129

116

13

T06

7860113

121

109

12

T07

7860107

41

37

4

7860103

41

37

4

7860116

42

38

4

* Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.

3. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, thời gian tổ chức thi

-  T02, T04, T05 và Ngành Nghiệp vụ An ninh của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- T06: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- T07 và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Thời gian tổ chức thi: Ngày 27/11/2022.

4. Xét tuyển và cách tính điểm thi

4.1. Phương thức 1

Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (phụ lục 3).

4.2. Phương thức 2

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu (phụ lục 3).

- Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, các Cục chức năng báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

6. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

- Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

7. Tổ chức sơ tuyển

Thực hiện theo Hướng dẫn 07 (không kiểm tra nội dung vận động), trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Đăng ký sơ tuyển: nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Công an tỉnh thông báo thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú. Các trường hợp đã đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh theo thông báo số 60/TB-CAT-PX01 nhưng chưa nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị liên hệ Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú để nộp hồ sơ và được hướng dẫn thủ tục.

- Thủ tục đăng ký sơ tuyển: người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

- Thời gian tiếp nhận, hướng dẫn, nộp hồ sơ: từ ngày 17/8/2022 hết ngày 10/10/2022.

- Thời gian khám sức khỏe: 07h 30 phút, ngày 14/10/2022, thí sinh có mặt tại Bệnh xá Công an tỉnh, mang theo CMND hoặc thẻ CCCD và lệ phí các xét nghiệm, chụp Xquang (khoảng 600.000đ nộp trực tiếp cho Bệnh xá Công an tỉnh). Thí sinh không được ăn sáng (để lấy máu xét nghiệm).

8. Hồ sơ

Công an các đơn vị, địa phương cung cấp mẫu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra và nộp hồ sơ tuyển sinh theo Hướng dẫn số 02/HD-CAT-PX01 ngày 13/4/2022, ngoài ra hồ sơ tuyển sinh VB2 bổ sung các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an).

- Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an).

- Bản sao được chứng thực từ bản chính: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

- Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

9. Lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh nộp 100.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe). Lệ phí hồ sơ: 40.000đ/hồ sơ.

- Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

- Các trường CAND thu phí, lệ phí của thí sinh dự tuyển để tổ chức thi (thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an).

Kính đề nghị Đài phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đưa tin, bài, thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn tỉnh giúp Công an tỉnh.

Phòng Tổ chức cán bộ

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

02 10
LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “TỔ LIÊN GIA AN TOÀN...
Sáng ngày 01/10/2022, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3667793
Số người đang truy cập: 22
Hôm nay: 4158
Hôm qua: 11806
Tuần này: 15964
Tuần trước: 73762
Tháng này: 28792
Tháng trước: 286731

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác