PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

CÔNG AN TP. VŨNG TÀU TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI PHẠM TỘI

                Sáng ngày 10/01/2024, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với VKSND thành phố, TAND thành phố tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

                Quy chế được phối hợp ký kết nhằm thực hiện nghiêm túc và thống nhất các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 03/2023, thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ảnh: Lãnh đạo liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án thành phố Vũng Tàu ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp số 160/QCPH-CATP-VKSNDTP-TANDTP ngày 05/01/2024 gồm 05 chương, 18 điều, quy định về phối hợp trong thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thủ tục, thời hạn thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội giữa các cơ quan tố tụng thành phố Vũng Tàu. Quy chế cũng giao đầu mối giúp lãnh đạo ba ngành trong phối hợp, chỉ đạo và tham mưu, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế là Đội Tham mưu Công an thành phố, Tổ Văn phòng VKSND thành phố và Văn phòng TAND thành phố./.

Quốc Phong.

 


Danh mục Danh mục