Công an nhân dân Công an nhân dân

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 31/8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 1443/QĐ-CAT-PV01 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023, gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an để thẩm định, đánh giá độc lập.

Căn cứ văn bản thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an, ngày 31/8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 1443/QĐ-CAT-PV01 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ_TTg ngày 05/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với 169 thủ tục hành chính thuộc 03 cấp tỉnh, huyện và cấp xã trên 12 lĩnh vực hoạt động của Công an tỉnh.

Việc xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính của Công an tỉnh nhằm công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông qua áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và tổ chức ngày càng tốt hơn

File đính kèm: 

/documents/10180/0/BA%CC%89N%20C%C3%94NG%20B%C3%94%CC%81%20H%C3%8A%CC%A3%20TH%C3%94%CC%81NG%20ISO%209001-2015.pdf

BBT


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10984862
Số người đang truy cập: 46
Hôm nay: 8993
Hôm qua: 11385
Tuần này: 49706
Tuần trước: 393770
Tháng này: 68937
Tháng trước: 914311

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác