Công an nhân dân Công an nhân dân

Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
Ngày 15/8/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5568/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, có 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ cấp Trung ương đến cấp xã.

* Thủ tục hành chính cấp Trung ương, gồm 14 thủ tục:

1. Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

2. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

3. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

4. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

5. Đăng ký tài khoản điện tử.

6. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài.

7. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức.

8. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Kiểm tra, xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

10. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

11. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

12. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

13. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

14. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

* Thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm 13 thủ tục:

1. Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

2. Khôi phục giá trị sử dụng  hộ chiếu phổ thông.

3. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

4. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

5. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

6. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

7. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

8. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

10. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

11. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước tại Công an cấp tỉnh.

12. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

13. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Cùng với đó, Quyết định này cũng sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành chính cấp xã là: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

Cũng theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và cấp tỉnh bị bãi bõ là: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. 

BBT


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 14990337
Số người đang truy cập: 96
Hôm nay: 20152
Hôm qua: 15528
Tuần này: 78115
Tuần trước: 182405
Tháng này: 822335
Tháng trước: 1004669

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác