Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

PS: CHUYỂN BIẾN TỪ CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆNH CAND

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân trong toàn lực lượng nói chung, trong CAT BRVT, góp phần thực hiện xây dựng lực lượng công an chinh quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, chấn chỉnh chấp hành Điều lệnh CAND tại các đơn vị, địa phương. Qua đó, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện tư thế, lễ tiết tác phong và ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ (CBCS) khi tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân…