PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Công khai thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4768/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trân trọng thông báo và đăng tải toàn văn Quyết định để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm được.

Xem chi tiết tại đây!

BBT

 


Danh mục Danh mục