PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

TRIỂN KHAI LUẬT CĂN CƯỚC 2023 VÀ CẤP THẺ CĂN CƯỚC TỪ NGÀY 01-7

Ngày 01/7/2024, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ phận một cửa các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động triển khai, thi hành Luật căn cước 2023 và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận căn cước cho tất cả đối tượng từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục cấp Thẻ căn cước và đăng ký định danh điện tử

Để Luật Căn cước đi vào thực tiễn cuộc sống, thời gian qua, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng để cấp Thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Chủ động các kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh.

Rất đông người dân đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm thủ tục cấp Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận căn cước

Thu thập sinh trắc học mống mắt đối với công dân đến làm Thẻ căn cước

Cùng với đó, tham mưu tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử…

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hàng trăm người dân đã đến các bộ phận một cửa để làm thủ tục cấp Thẻ căn cước và được cán bộ chiến sĩ tiếp nhận, hướng dẫn tận tình.

Thành Trung


Danh mục Danh mục