Ủy ban nhân dân Tỉnh Ủy ban nhân dân Tỉnh

Kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định

Thực hiện theo Công văn số 6728/BGTVT-VT ngày 05/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định, UBND tỉnh chỉ đạo như sau như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện đúng quy định của: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; pháp luật về quảng cáo trên môi trường mạng (Zalo, facebook…).

2. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải căn cứ theo thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc ngành, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh; sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng, chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các trường hợp phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Nguồn: Công văn 8561/UBND-VP

 

 


Danh mục Danh mục