Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã
22 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Công an cấp xã
23 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp phường
24 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Công an cấp phường
25 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp phường
26 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
27 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp phường
28 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã
29 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã
30 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
31 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
32 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã
33 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
34 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
35 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
36 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
37 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
38 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
39 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
40 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
Hiển thị 21 - 40 of 43 kết quả.
của 3