Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
22 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
23 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
24 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
25 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
26 Tách sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
27 Đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
28 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
30 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
32 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
34 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 21 - 35 of 35 kết quả.
của 2