Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
42 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
43 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
44 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
45 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
46 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
48 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
49 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
50 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
51 Đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
52 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
53 Đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
54 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
55 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 41 - 55 of 55 kết quả.
của 3