Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
121 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
122 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
123 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
124 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
125 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
126 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
127 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
128 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
129 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
130 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
131 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
132 Tách sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
133 Đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
134 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
135 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
136 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
137 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
138 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
139 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
140 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 121 - 140 of 186 kết quả.
của 10