Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
101 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã
102 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
103 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
104 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
105 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
106 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
107 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
108 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
109 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
110 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
111 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
112 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
113 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
114 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
115 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
116 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
117 Tách sổ hộ khẩu Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
118 Đăng ký thường trú Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
119 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
120 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hiển thị 101 - 120 of 177 kết quả.
của 9