Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
42 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
43 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
44 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
45 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã
46 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã
47 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp xã) Công an cấp xã
48 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
49 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
50 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
51 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
52 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
53 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
54 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
55 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
56 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Công an cấp huyện
57 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Công an cấp huyện
58 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
59 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
60 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
Hiển thị 41 - 60 of 205 kết quả.
của 11