THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

                                           

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an tại Công văn số 2734/X01-P2 ngày 07/3/2023 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên;

Căn cứ Hướng dẫn số 695/HD-X02-P2 ngày 16/3/2023 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND;

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2023 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, chuyên ngành đào tạo

1.1 Đối tượng, điều kiện

- Công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với hình thức liên thông đại học), có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Để mở rộng nguồn tuyển, cho phép sinh viên năm cuối của các trường đại học chuẩn bị tốt nghiệp được đăng ký dự tuyển với điều kiện ít nhất 15 ngày trước ngày xét điều kiện dự thi của học viện, trường CAND thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc xác nhận tốt nghiệp của trường đại học mới được dự thi, xét tuyển (nhưng nếu trúng tuyển, khi nhập học phải có Bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên).

- Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin thì tiêu chí dự tuyển là: Xếp loại bằng tốt nghiệp trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ (đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ được tham gia dự tuyển theo quy định) có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình trở lên đuợc đăng ký dự tuyển.

1.2. Về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe:

Tiếp tục thực hiện, áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND.

- Độ tuổi của người dự tuyển áp dụng tương tự như tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào CAND, cụ thể: Không quá 30 tuổi, tính đến ngày dự thi (được xác định theo giấy khai sinh, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

- Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao giảm 02 cm so với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp nhóm ngành khác.

1.3 Ngành, chuyên ngành đào tạo

- Học viện ANND (T010: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860105, Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Học viện CSND (T02): Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

- Đại học ANND (T04): Ký hiệu trường ANS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh.

- Đại học CSND (T05): Ký hiệu trường CSS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

- Đại học cảnh sát PCCC & CNCH (T06): Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND (T07): Ký hiệu trường HCB. Mã ngành 7860107, Ngành Kỹ thuật CAND; Mã ngành 7860103, Ngành Trinh sát kỹ thuật; Mã ngành 7860116, Ngành Hậu cần CAND.

- Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Chỉ tiêu bổ sung năm 2022 thi tuyển 18/6/2023

Học viện, Trường CAND

Tổng chỉ tiêu

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

Phương thức 2 (thi tuyển)

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

T01(nghiệp vụ AN)

97

97

0

46

0

51

0

T01(An toàn thông tin)

91

84

7

21

1

63

6

T02

136

136

0

62

0

74

0

T04

98

98

0

62

0

58

0

T05

111

111

0

44

0

67

0

T06

151

141

10

44

5

97

5

2.2. Chỉ tiêu năm 2023 (1500 chỉ tiêu) thi tuyển vào 26/11/2023

Học viện, Trường CAND

Phương thức 2

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

Phương thức 2 (thi tuyển)

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

T01(nghiệp vụ AN)

200

181

19

53

6

128

13

T01(An toàn thông tin)

100

90

10

27

3

63

7

T02

450

406

44

121

13

285

31

T04 (Vùng 6)

72

65

7

19

2

46

5

T05 (Vùng 6)

112

101

11

30

3

66

7

T06

90

81

9

24

3

57

6

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng

- Đối tượng thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1 loại xuất sắc.

- Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (được xác định tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Công dân có bằng tốt nghiệp văn bằng 1 loại Giỏi trở lên và có chứng chỉ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con Công an chứng chỉ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Công dân tốt nghiệp đại học loại khá, có chứng chỉ quốc tế (hoặc tương đương)  IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con Công an chứng chỉ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

- Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: BELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con Công an chứng chỉ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chính chỉ đến ngày 01/4/2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng 6/2023 hoặc ngày 01/7/2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng 11/2023.

- Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp...) sẽ đối chiếu và xác định theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh.

* Về thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng:

- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thẳng đến đối tượng tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

- Trong trường hợp thí sinh có cùng loại xuất sắc (hoặc cùng loại giỏi, loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin), ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh (tại Phụ lục kèm theo).

- Việc đối chiếu sử dụng theo khoảng tham chiếu giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được xác định theo tỷ lệ tương ứng trong khoảng tham chiếu và quy đổi để xác định thí sinh có điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn.

3.2. Phương thức 2: thi tuyển

Tiếp tục tổ chức thi tuyển các môn thi như năm 2022 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tổng điểm 02 môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo riêng đối với:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, T04, T05, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

- Thí sinh thi tuyển tại T06: ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên(744); Toán thống kê (746); Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dụng (758) Pháp luật (738), Sức khỏe (772).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ngành An toàn thông tin) tại Học viện An ninh nhân dân (T01), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được đăng ký dự thi theo phương thức thi tuyển (nếu thí sinh có nguyện vọng tham gia thi tuyển).

- Thí sinh thi tuyển tại Học viện Quốc tế: Thi tuyển riêng theo Đề án tại B06.

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐƯT, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, các Cục chức năng báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

4. Hình thức thi

- Hình thức thi: Tự luận (đối với đợt tuyển sinh tháng 6/2023), Tự luận hoặc trắc nghiệm hướng tới thi trên máy tính (đối với đợt tuyển sinh tháng 11/2023).

5. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

- Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

- Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + Đth. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + Đth).

6. Sơ tuyển

- Đăng ký sơ tuyển: nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Công an tỉnh thông báo thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.

- Thủ tục đăng ký sơ tuyển: người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

- Thời gian tiếp nhận, hướng dẫn, nộp hồ sơ: từ ngày 23/3/2023 hết ngày 28/4/2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 6/2023) và trước ngày 22/9/2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 11/2023).

- Thời gian khám sức khỏe:

+ 07h30 phút, ngày 09/5/2023 (đối với đợt dự tuyển tháng 6/2023);

+ 07h30 phút, ngày 29/9/2023 (đối với đợt dự tuyển tháng 11/2023) ,

Thí sinh có mặt tại Bệnh xá Công an tỉnh, mang theo thẻ CCCD và lệ phí các xét nghiệm, chụp Xquang (khoảng 600.000đ nộp trực tiếp cho Bệnh xá Công an tỉnh). Thí sinh không được ăn sáng (để lấy máu xét nghiệm).

8. Hồ sơ

Công an đơn vị, địa phương thực hiện tương tự như hồ sơ tuyển sinh học sinh phổ thông đăng ký dự thi vào các học viện, trường CAND (chỉ thay đối tượng là học sinh phổ thông thành đối tượng là công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành).

- Đơn xin dự tuyển văn bằng 2 (theo mẫu của Bộ Công an).

- Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an).

- Bản sao được chứng thực từ bản chính: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

- Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

9. Lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh nộp 100.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe). Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ.

- Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

- Các trường CAND thu phí, lệ phí của thí sinh dự tuyển để tổ chức thi (thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an).

10. Tổ chức thực hiện

Kính đề nghị Đài phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đưa tin, bài, thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn tỉnh giúp Công an tỉnh.

BBT


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 14996363
Số người đang truy cập: 146
Hôm nay: 26065
Hôm qua: 15528
Tuần này: 84028
Tuần trước: 182405
Tháng này: 828248
Tháng trước: 1004669

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác