THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

 

Sáng ngày 06/01/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Vũng Tàu (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 Thành phố) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo 138 Thành phố năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 Thành phố.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban chỉ đạo 138 Thành phố năm 2022; chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đơn vị tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; cũng như công tác phối hợp lực lượng giữa các đơn vị vũ trang, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể; từ đó kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an Thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 138 Thành phố đã giải đáp một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp cũng như triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 Thành phố để phát huy hơn nữa các kết quả đạt được và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an Thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc đã được cả hệ thống chính trị thành phố Vũng Tàu rất quan tâm. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thể hiện rõ nét, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người được nâng lên. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Tỉnh và UBND Tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tháng cao điểm phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Công an thành phố với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo 138 Thành phố xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ban, ngành, đoàn thể đã tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch liên tịch... phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, quản lý giáo dục con em tại gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao cảnh giác, không phạm tội và tệ nạn xã hội...

Vì vậy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng đột biến xấu về an ninh, trật tự; công tác phòng, chống tội phạm có sự chuyển biến tích cực. Trong năm đã phát hiện 284 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 11,8% (thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát), so với cùng  kỳ năm 2021 giảm 1,3%; đã điều tra khám phá làm rõ 258 vụ, đạt tỷ lệ 90,85%; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức gây mất ổn định ANTT trên địa bàn, không có các tụ điểm tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy lớn, gây dư luận xấu trong nhân dân. Nổi bật trong năm 2022, Công an Thành phố - Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố phối hợp các lực lượng Biên phòng, các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể và Ban chỉ đạo 138 phường Thắng Nhì tập trung lực lượng và nguồn lực, đấu tranh triệt phá thành công tụ điểm ma túy "Xóm Lăng" phường Thắng Nhì.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện ở một số đơn vị vào một số thời điểm chưa quyết liệt, còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa bàn cơ sở chưa phù hợp về đối tượng và hình thức tuyên truyền…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 Thành phố đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích công tác Ban chỉ đạo 138 Thành phố trong năm 2022. Trong năm 2022, đứng trước những khó khăn, thách thức trong nước cũng như thế giới, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể Nhân dân; thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, một số thành tích nổi bật như: Đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; vượt thu ngân sách 136%; lần thứ 2 nhận danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN" tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2022… Công tác đảm bảo an ninh, trật tự luôn nhận được quan tâm của Ban chỉ đạo 138 các cấp chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có trọng tâm, hiệu quả, góp phần kiến tạo nên những thành tựu đáng ghi nhận trên. Năm 2023, diễn biến tình hình thế giới có những chuyển biến khó khăn, phức tạp; trong đó, đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển thành phố Vũng Tàu nhanh, bền vững, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, là trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh; phấn đấu phát triển thành trung tâm du lịch chất lượng cao mang tầm quốc tế. Đứng trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, để phát huy hơn nữa những kết quả nổi bật trên, đồng chí tin tưởng và mong muốn các đơn vị, Ban chỉ đạo 138 các cấp trong năm 2023, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 cấp trên về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phát huy trí tuệ, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ảnh: Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho 50 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022./.

Quốc Phong

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

11 02
CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LÀM TỐT CÔNG...

Thực hiện Kế hoạch...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12501428
Số người đang truy cập: 20
Hôm nay: 3727
Hôm qua: 18005
Tuần này: 3727
Tuần trước: 173712
Tháng này: 631286
Tháng trước: 518095

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác