THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-CAT  ngày 07/06/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 03 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thụ lý, thực hiện bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đầu giá

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh BR- VT

- Địa chỉ: Số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

 + 01 xe ô tô tải (3 chỗ ngồi) nhãn hiệu ASIA, màu trắng, số máy EM100-

001654, số khung KN3MAP761RK-001485 (đã qua sử dụng) bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 202/QĐ-XPVPHC ngày 26/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ 01 xe máy đào nhãn hiệu KOMATSU PC360LC-3 (đã qua sử dụng) bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 315/QĐ-XPVPHC ngày

02/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ 01 tàu công trình số hiệu LA-06987 (đã qua sử dụng) bị tịch thu theo Quyết định tịch thu tang vật v phạm hành chính số 1270/QĐ-TTTV ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-CAT ngày 07/06/2024 của Giám đốc Công an tỉnh, giá khởi điểm để tổ chức bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu như sau:

Tổng giá trị tài sản 603.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ ba triệu đồng).

(Bằng chữ: Sáu trăm lẽ ba triệu đồng chẵn), bao gồm:

+ Giá khởi điểm của xe tải: 53.000.000 đồng.

+ Giá khởi điểm của xe máy đào: 270.000.000 đồng.

+ Giá khởi điểm của tàu công trình: 280.000.000 đồng.

Giá trị tăng thêm qua đấu giá tài sản trên được kết cấu vào giá trị của tài sản.

Ghi chú: Giá trị tài sản nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo Phụ lục đính kèm.

Thực hiện theo quy định tại:

- Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Điều 3 và Phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ 05 ngày làm việc: Kế từ ngày đăng Thông báo đên 15 giờ ngày 18/06/2024 (không kê các ngày nghỉ và lễ têt).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của Văn thư Phòng Cảnh sát kinh tế trong thời gian nêu trên hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo ngày phát thành công của bưu điện).

- Hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

+ Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục đính kèm;

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết định thành lập và hồ sơ chứng minh năng lực của tố chức đấu giá.

Lưu ý:

- Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.

- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo các Tổ chức đấu giá biết./.

BBT

Danh sách file đính kèm

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

25 06
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT LỄ AN CƯ KIẾT HẠ...

Sáng 21/6, Công an TP Bà...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 15435361
Số người đang truy cập: 24
Hôm nay: 424
Hôm qua: 19742
Tuần này: 43733
Tuần trước: 118404
Tháng này: 415571
Tháng trước: 841822

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác