THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỀU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Kế hoạch số 158 /KH-UBND ngày 31/ 8 /2022 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây viết tắt là Cuộc thi);

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 20 / 9 / 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ với các nội dung như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi cuộc thi: "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy".

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Ban ra đề thi, công chức, viên chức, người lao động tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi; những người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi: Các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy.

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.

3. Thời gian thi:

Thời gian thi: 00 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

a) Thí sinh tham gia Cuộc thi sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen và thực hiện đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:

+ Họ và tên (*):

+ Ngày, tháng, năm sinh (*):

+ Địa chỉ cư trú (*):

+ Đơn vị dự thi (nếu có): Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi ghi đơn vị dự thi vì đây là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải tập thể quy định tại điểm b, mục 1 phần III của Thể Lệ.  

+ Số CMND/CCCD (*):

+ Điện thoại (*):

+ Email (*):

- Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

 (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc).

- Thông tin về đơn vị dự thi để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

- Khi thí sinh nhập thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị dự thi, địa chỉ cư trú; số điện thoại.. thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống. Cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; CMND/CCCD/Hộ chiếu; đơn vị công tác, điện thoại.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan huyện, thị xã, thành phố: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; CMND/CCCD/Hộ chiếu; đơn vị công tác, điện thoại (Đơn vị công tác là: UBND cấp huyện).

+ Đối với người dân: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; CMND/CCCD/Hộ chiếu; địa chỉ cư trú (thường trú/tạm trú), điện thoại, địa chỉ Email.

+ Đối với học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; CMND/CCCD/Hộ chiếu; địa chỉ cư trú, tên trường, điện thoại, địa chỉ Email.

b) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

c) Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với các trường hợp sau:

- Thí sinh đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản dự thi.

- Thí sinh có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế (so với Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác).

- Thí sinh không thể liên hệ, xác minh được thông tin.

- Thí sinh nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi.

2. Cách thức thi

a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen.

b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi:

 Sau khi đăng nhập tài khoản, thí sinh dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c). Bài thi được trình bày với 20 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi được thiết kế sẵn.

Mỗi đề thi sẽ được chọn ngẫu nhiên 20 câu trong ngân hàng đề thi, bao gồm 4 nhóm đề thi.

- Nhóm A: Kiến thức chung về ma túy và phòng, chống ma túy.

- Nhóm B: Các quy định về cai nghiện ma túy.

- Nhóm C: Các quy định về tội phạm hình sự và hình phạt.

- Nhóm D: Các quy định về xử lý vi phạm hành chính tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Thời gian làm bài dự thi tối đa 10 phút, được tính từ khi vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi. Hết thời gian theo quy định, hệ thống sẽ tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật thí sinh không làm được hết bài dự thi, thí sinh liên hệ Ban Tổ chức theo số điện thoại: 02543.850.209 (trong giờ hành chính) để được xử lý.

d) Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 01 lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi. Hệ thống website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận kết quả thi của thí sinh.

3. Cách thức tính điểm

 Phần mềm Cuộc thi sẽ chấm điểm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời sẽ không tính điểm. Điểm tối đa của bài thi trắc nghiệm là 20 điểm.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Tiêu chí xét giải thưởng

a) Giải cá nhân

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Thí sinh tham dự thi đúng đối tượng;

- Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi;

- Thí sinh đạt giải là thí sinh có nhiều câu trắc nghiệm trả lời đúng theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng theo cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

- Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào "thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất" để xếp hạng.

- Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và "thời gian hoàn thành bài thi bằng nhau" thì Ban Tổ chức sẽ ưu tiên chọn "Thí sinh có độ tuổi thấp nhất tính theo ngày, tháng, năm sinh" để xếp hạng.

b) Giải tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định theo thứ tự từ cao xuống thấp căn cứ trên các tiêu chí sau:

- Có số người của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải nhiều nhất và có số lượt người đăng ký tham gia dự thi cao nhất.

- Có văn bản phát động, triển khai Cuộc thi ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Cơ cấu giải thưởng

Tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định. Mức giải thưởng cụ thể như sau:

a) Đối với giải cá nhân:

- 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng/giải.

- 03 Giải nhì: 2.000.000 đồng/giải.

- 05 Giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

- 20 Giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

b) Đối với giải tập thể:

- 01 Giải nhất: 8.000.000 đồng/giải.

- 01 Giải nhì: 5.000.000 đồng/giải.

- 01 Giải ba: 3.000.000 đồng/giải.

- 05 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải.

IV. QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI; TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Thí sinh có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Việc khiếu nại được thực hiện bằng văn bản gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời hạn là 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Cuộc thi của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

2. Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong tháng 11 năm 2022 (tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022).

 - Trường hợp người dự thi không tới nhận giải, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ gửi Giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ người dự thi đã cung cấp khi đăng ký dự thi.

- Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải tại website Cuộc thi (https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen) và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Hỗ trợ về kỹ thuật

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp. Điện thoại: 0254.3850209.

Chi tiết tại Thể lệ số 2223/TL-BTCCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi.

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5159025
Số người đang truy cập: 41
Hôm nay: 8614
Hôm qua: 36886
Tuần này: 106924
Tuần trước: 217785
Tháng này: 215805
Tháng trước: 914377

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác