THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Công bố bộ thủ tục hành chính chung cho cấp huyện, cấp xã
11/8/2009

Ngày 8 tháng 8 năm 2009 tại lầu 2 khách sạn Palace (phường 1, TP Vũng Tàu), UBND tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT. Chủ trì hội nghị đồng chí Trần Minh Sanh – chủ tịch UBND tỉnh.

Đến dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng, Văn phòng chính phủ, tổ phó tổ 30 chính phủ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh và TP HCM.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, phó Giám đốc Sở Tư pháp, tổ phó tổ 30 của tỉnh báo cáo kết quả xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT, theo đó thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh BR-VT, trong đó có ba thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

Thực hiện Đề án 30 bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện thủ tục hành chính, thời gian thực hiện từ tháng 11/2008 đến ngày 30/6/2009; giai đoạn 2 rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, thời gian thực hiện từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010; giai đoạn 3 thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, thời gian từ tháng 5/2010 đến ngày 31/12/2010.

Đến ngày 18/5/2009 tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đã hoàn thành việc tổng hợp bộ thủ tục hành chính chuẩn của cấp xã là 126 thủ tục, ngày 29/5/2009 đã hoàn thành việc tổng hợp bộ thủ tục hành chính chuẩn của cấp huyện là 177 thủ tục. Trên cơ sở kết quả đối chiếu, rà soát của UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành đến cuối tháng 6/2009 tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các cấp xã gồm 10 lĩnh vực với 121 thủ tục hành chính, tại cấp huyện gồm 14 lĩnh vực với 170 thủ tục hành chính.

Ngày 30/6/2009 UBND tỉnh ban hành: quyết định số 2195 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh, gồm 121 thủ tục hành chính; quyết định số 2212 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh, gồm 170 thủ tục hành chính.

Việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh là kết quả thiết thực nhất của Đề án 30, qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời qua đó các tổ chức và cá nhân sẽ có những ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính.

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh trao bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho 8 huyện, thị xã, thành phố và 5 đơn vị cấp xã.

Vũ Huy Đĩnh

 
 
Tìm tin theo: