THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2009, các tổ chức kinh tế không cân giấy phép làm con dấu.
23/4/2009

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP về Quản lí và sử dụng con dấu. Theo đó từ 1/6/2009 các phòng công chứng nhà nước không được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Mẫu dấu cụ thể để sử dụng cho các phòng công chứng nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Cũng từ ngày 1/6/2009, các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư không cần giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng kí mẫu dấu tại cơ quan Công an trước khi sử dụng. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức, cơ quan Công an phải giới thiệu đến cơ sở làm con dấu theo quy định. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được giấy giới thiệu của cơ quan Công an hoặc đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở làm con dấu  phải hoàn thành việc làm con dấu và chuyển cho cơ quan Công an kiểm tra đăng kí. Rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 2 ngày.

Vũ Huy Đĩnh

 
 
Tìm tin theo: