THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH

Sử dụng máy vi tính in giấy Chứng minh nhân dân(CMND) thay cho máy cơ.
31/3/2009

Kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2009 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã sử dụng máy vi tính in trên giấy CMND thay cho máy cơ. Đồng thời vẫn sử dụng máy cơ để đánh máy trên giấy CMND.

Vậy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin thông báo cho toàn thể nhân dân cùng các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh biết giấy CMND in bằng máy vi tính và giấy CMND đánh bằng máy cơ đều có giá trị sử dụng.

 
 
Tìm tin theo: